Varm lunsj og måltider

Barna får lunsj og drikke i barnehagen hver dag. Mandag til torsdag får barna lunsj servert av Matibox.no. Hvis barnet ditt har allergier eller trenger andre tilpasninger av maten, avtaler du dette direkte med barnehagen. Vi serverer også barna frukt og grønnsaker hver dag. I tillegg må barna ha med seg en matpakke de spiser på ettermiddagen, og eventuelt frokost om de skal spise ved tidlig levering.Studentforeldre som betaler semesteravgift til SiO betaler redusert pris for mat. Andre betaler kr 490 ,-pr mnd.

Hverdagen i SiO barnehage

Hverdagen i SiO Barnehage er tilpasset hovedpersonene, nemlig barna. Vi mener leken er den viktigste arenaen barna har for læring, sosial utvikling og personlighetsutvikling. Derfor er store deler av dagen hos oss lagt opp slik at barnas lek er i sentrum.Vi har varierte aktiviteter for og med barna i barnehagen. Samlingsstunder med musikk, bøker, eventyr, samtaler og sanger. Vi bruker dramagrupper, musikkstunder, teater og dans for å lære ulike former for formidling. Barna er mye ute på barnehagens lekeplass, eller vi drar på turer og aktiviteter for spennende, nye opplevelser.

Samarbeid med foreldrene

For at barnet skal ha det best mulig hos oss, er det viktig med en god og åpen dialog med dere som er foreldre. I tillegg til den daglige dialogen vi har når du henter og følger barnet, har vi foreldresamtaler og foreldremøter. 

  • Foreldresamtalen har dere med pedagogisk leder, hvor dere snakker om barnets hverdag.
  • Foreldremøtene er for alle foreldrene på avdelingen og handler om barnehagens innhold.

Regler for henting av barn

Barnehagen stenger kl 17.00. Hvis du ikke rekker frem til det, vil to ansatte vil være igjen med barnet til du kommer. Det påløper en kostnad på 300,- per påbegynte halvtime frem til barnet blir hentet.

Regler ved sykdom

Når barnet ditt er sykt, må det være hjemme fra barnehagen til det er friskt igjen. Det er viktig at du gir beskjed til barnehagen, og spesielt viktig hvis barnet ditt har en smittsom sykdom eller infeksjon. Blir barnet ditt sykt den dagen du skal ha eksamen, kan du bruke eksamensgarantien vår. Ta kontakt med styrer for tilrettelegging av dagen.

Åpningstider

Vi holder åpent alle hverdager fra kl. 07.30 – 17.00Barnehagene er åpne i julen og påsken. Du sier fra til din barnehage om du ønsker å bruke dette tilbudet.

  • Jul: Åpningstiden i romjulen er 08.30- 16.00, julaften og nyttårsaften holder vi stengt. 
  • Påske: I påsken holder vi åpent til kl 13 dagen før skjærtorsdag.

Planleggingsdager

Vi har fem planleggingsdager i året. I 2023/2024 er dette 10 og 11 august, samt 3. november. To dager er tidlig i januar 2024. Disse dagene holder barnehagene stengt, og personalet bruker tiden til å planlegge, tilrettelegge og evaluere. Du får beskjed i god tid om dato for planleggingsdagene.

Tradisjoner og feiringer

Gjennom året har vi mange hyggelige tradisjoner i barnehagene våre. Nissefest, Lucia, påskefrokost, aktivitetsdag, 17. Mai-feiring, karneval og sommerfest er felles for de fleste barnehagene. Noen barnehager har andre tradisjoner i tillegg, som f.eks. feiring av FN-dagen, kunstutstilling eller bondegårdsbesøk.

Klær i barnehagen

Barnet må alltid ha ett ekstra fullt skift, tilpasset årstiden, liggende på plassen sin. Husk også tøfler eller innesko, og eventuelt bleier. Det er viktig å merke alle klær og alt utstyr med navn, slik at dere ikke mister noe.