Vi gleder oss over at serveringsstedene på Frederikkehuset ble miljøfyrtårnsertifisert 16. juni. Utover høsten skal alle SiO Mat og Drikkes serveringsteder sertifiseres.

Miljøfyrtårn er en norsk miljøfyrtårnsertifiseringsordning som hjelper virksomheter med å dokumentere sitt miljøarbeid.

Miljøfyrtårn gir oss smarte verktøy for å jobbe konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Vi gleder oss til å jobbe videre med målene som vi har satt for å bli enda bedre!