Bakgrunn for vår personvernpolicy

SiOs visjon er å skape en bedre hverdag for alle studenter. For at SiO skal kunne levere et best mulig tjenestetilbud til studentene, vil det være behov for å samle inn, bruke og oppbevare persondata om studentene.I tillegg er enkelte av SiOs tjenester åpne for andre enn studenter, og disse vil det på samme måte være nødvendig å ha registrerte personopplysninger om. SiOs ansatte er en tredje gruppe der personopplysninger vil være registrert hos SiO.De overordnede føringer for hvordan SiO skal samle inn, bruke, oppbevare og sikre persondata er gitt i SiOs personvernpolicy.

Personvernpolicy

 • Alltid opptre i tråd med lover og regler. SiOs virksomhet skal være i samsvar med GDPR-forordningen og norsk personvernlovgivning.
 • Kun oppbevare og bruke persondata som er nødvendig for å levere et godt tjenestetilbud, ha en effektiv drift og god og lovmessig behandling av kunder og ansatte. Formålet med oppbevaring av persondata skal dokumenteres.
 • Etablere innebygget personvern i alle prosesser og systemer. Dette innebærer at SiO skal kunne håndtere hendelser/avvik på en god og lovmessig korrekt måte, og at registrertes rettigheter til sletting, innsyn, endring og portabilitet skal ivaretas. Dette inkluderer også personopplysninger om SiOs kunder og ansatte registrert hos SiOs samarbeidspartnere og leverandører
 • Ha tilgjengelige og tydelige kontaktpunkter for registrerte som har spørsmål eller ønsker innsyn/endring/sletting/flytting av data. Tilsvarende for varsling av avvik
 • Ha en personvernombud som til enhver tid er oppdatert på lover og regler, har gjennomført nødvendige kurs og har en direkte rapporteringslinje til SiOs administrerende direktør
 • Ha kontrakter og/eller samtykkeerklæringer hvor det tydelig fremkommer hvorfor og hvordan persondata registreres og oppbevares, dersom registrering og oppbevaring av persondata ikke er hjemlet i lov
 • Benytte systemløsninger som har tilstrekkelig sikkerhetsnivå på lagrede persondata og muliggjør overføring og sletting av data. Der dagens systemer ikke gir slik mulighet, skal SiO ha en tidfestet plan for nødvendig systemendring, og i mellomtiden ha manuelle rutiner som på best mulig måte sikrer registrertes rettigheter
 • Ha rutiner for tilgangskontroll som sikrer at kun autoriserte brukere får tilgang til persondata
 • Ha tydelige roller og ansvarsforhold internt i organisasjonen. Dette gjelder særlig behandlingsansvarlige, sikkerhetsansvarlige og personvernombud. I tillegg skal generelt lederansvar og -forankring være tydelig.
 • Ha et bevisst forhold til risiko for feil og avvik. Systematisk gjennomførerisikovurderinger og vurdere personvernkonsekvenser. Ha gode rutiner forfeilretting og avvikshåndtering.
 • Sørge for nødvendig opplæring av ansatte som behandler persondata

Bruk av cookies

I SiO bruker vi cookies til å registrere hvordan du bruker sio.no, slik at vi kan forbedre nettsidene våre og gjøre de enklere og bedre å bruke.

Hva er egentlig en cookie?

En cookie kan være flere ting. I denne sammenheng er det en liten tekstfil som lagres på datamaskinen din når du besøker en nettside. Filen brukes til å lagre informasjon om hvilke sider du har besøkt og hva du har gjort der. På den måten kan vi gjøre nettsiden bedre. Godtar du det? Da er det bare å fortsette å bruke siden som normalt.

Hvorfor bruker SiO cookies?

Noen cookies trengs for å få nettsiden til å fungere ordentlig. Andre hjelper nettstedet med å husker preferansene dine. Slik som brukernavnet eller passordet ditt eller hvilket språk du foretrekker. Cookies gjør at du ikke trenger å fylle ut den samme informasjonen hver gang du besøker samme nettside. Siden vil fungere bedre og du får en bedre opplevelse og tjeneste. I SiO bruker vi cookies til å registrere hvordan du bruker sio.no, slik at vi kan forbedre nettsidene våre og gjøre de enklere og bedre å bruke. Det cookies ikke kan gjøre derimot er å “stjele” informasjon om deg eller datasystemet ditt.

Hvem ser informasjonen?

SiO har avtale med selskaper som lager nettstatistikk for oss i tråd med personopplysningsloven. Det gjelder for eksempel informasjon du gir oss i skjemaer du sender inn.

Hvordan slår jeg av cookies?

Hvis du ikke godtar bruk av cookies, kan du slå dem av fra menyen i nettleseren din. Du bestemmer selv. Det er enkelt å gjøre, men husk at sier du nei til cookies, vil opplysninger om deg, som brukernavn og passord og info om hvordan du bruker nettsidene våre, ikke bli lagret. Det kan gå ut over funksjonalitet og opplevelsen både av nettsiden vår og av andre nettsider. Nettsiden fungerer rett og slett ikke som den skal.Du kan lese mer om hvordan du endrer innstillinger og deaktiverer cookies på nettlesernes egne nettsider.

Kameraovervåking på SiO lokasjoner

SiO har kameraovervåkning i forbindelse med våre studenthus, i bodarealer, vaskerier, takterrasser og andre fellesområder, og på SiO Athletica treningssentre. Hensikten er å ivareta sikkerheten til beboere og kunder, og hindre at det skjer uønskede hendelser.Der vi har kameraovervåking er det merket med skilt på stedet.Opptakene oppbevares på en sikker server, og slettes etter 7 dager. Kun autorisert personell har tilgang til opptakene. For mer informasjon, kontakt personvernombud@sio.no.